Alopecia Saç Bakım Ürünleri Klinik Çalışmaları

Klinik Çalışmaları


En çok görülen saç dökülmesi androgenetik alopesi olarak bilinen genetik saç kaybı türüdür. Saç folikül hücrelerin yüzeyinde androjen hormonların bağlanabileceği reseptörler vardır. Bunlar testosterona ya da 5- Alfaredüktaz enzimi aracılığı ile dönüştürülen aktif form DHT ye bağlanabilir.
klinik
Ancak DHT, bu reseptörlere testosterona göre 5 kat daha hızlı bağlanır. Saç kökleri bu hormona hassastır. DHT, saçın anajen fazının kısaltarak, saç foliküllerinin minyatürleşmesine neden olur ve saç normal uzamamaya başlayarak ilerleyen süreçte dökülür.
klinik Saçlı deride yeterli kan akışının sağlanamaması ve saç köklerinin yeterli beslenememesi sonucu saç dökülmesi gerçekleşir.
klinik

Finasterid Sistemik 5 a redüktaz inhibitörüdür. ( Lokal tedavi daha uygun görülmektedir.) Sıklıkla seksüel disfonksiyon görülmektedir. ( Sistemik kullanılması ) Procapil ile Finasterid karşılaştırılması Finasterid kullanımıyla Procapil kulanımının kıyaslandığı çalışma, Procapilin saç dökülmesinin en önemli sebebi olan dihidrotestosteron (DHT) oluşumunu 5-alfa redüktaz 2 enzimi inhibe ederek azalttığını ve saç folikülündeki kollajen VI ve laminin V düzeylerini arttırarak saçın saç köküne bağlanma gücünü artırdığını göstermektedir. 11 ay boyunca 1mg/gün Finasteride kullanımı ile %2,5 Procapil kullanımının kıyaslandığı çalışmada finasteride ile tedavi edilen gruba kıyasla anagen/telogen oranında büyük artış görülmüştür. klinik

Minoxidil
Anti Hipertansif ajan olarak kullanılmaya başlanmış. Modifiye edilerek lokal kullanıma sunulmuş. Lokal kullanımda sistemik dolaşıma katılarak kullanan bireylerde hipotansiyona sebep olmaktadır. Şok dökülmeler yaşanılmaktadır.
Procapil ile Minoxidil Karşılaştırılması
Çalışma %1 minoxidil , %1 Procapil, %2,5 procapil ve plasebo solüsyonlarıyla karşılaştırma yapılmıştır. Uygulamada örnek ilk gün ve çalışmaların 14. Günlerinde alınıp saç şaftı (kıl çapı) ölçülmüştür. SONUÇ

Plasebo grubunda istatistiki olarak anlamlı sonuç görülmezken, %1 Procapil (2 ppm procapil) ile kontrol grubundan %58 daha fazla büyüme elde edilmiş olup %1 minoxidil (2pm minoxidil)’ e benzer bir büyüme gözlenmiştir. 5 ppm Biotinyl – GHK (%2,5 Procapil solüsyon) ile büyüme kontrolden (plasebo) %121 daha fazla olmuştur. klinik